Je možno vytvořit libovolný světelný objekt,použití jako světelné logo nebo osvětlovací těleso.