Světelné výstrče se montují jako světelné boxy kolmo k fasádě a zaručují viditelnost světelné reklamy především pro chodce jdoucí podél  objektu.